Kaakchirurgische Ingrepen

Wijsheidstanden Implantaten Mondaandoeningen Botopbouw Kaakcorrectie Transpalatinale Distractie (TPD) Botankers Obstructief Slaapapneusyndroom (OSAS)
Wijsheidstanden

Wijsheidstanden kunnen voor ernstige problemen en pijn zorgen, ze willen bijvoorbeeld doorbreken maar de plaats is er niet, of ze duwen andere tanden weg. Rond zestien jaar is het gebit volgroeid, op de wijsheidstanden na. Dit is vaak ook het beste moment om met een eenvoudige radiografie het mogelijke risico te bekijken en optioneel de wijsheidstanden te laten verwijderen. Ze kunnen zowel onder lokale verdoving als onder algemene verdoving verwijderd worden.

LEES MEER
Implantaten

Tandimplantaten worden geplaatst als vervanging van een ontbrekende tand. Zij kunnen ook dienen als verankering voor prothetisch herstel (brug of prothese). Wanneer een patiënt tandimplantaten wenst, zal dit besproken worden met de verwijzende tandarts.

Mondaandoeningen

Kleine ingrepen in de mond worden verricht onder lokale verdoving. Daarbij zal een spuitje met plaatselijke verdoving gebruikt worden, net zoals bij de tandarts. De meest voorkomende aandoeningen zijn: tandextracties, infecties, kaakcysten, wegnemen van een lip- of tongriempje, Wegnemen van verstopte speekselklieren (mucocele) en stenen, weke delen biopten/excisies.

Botopbouw

Om prothetisch herstel door implantaten toe te laten, wordt gekozen voor een opbouw met craniaal bot. Dit heeft namelijk de beste kwaliteit en is resorptiebestendig.

Kaakcorrectie

Als men naar de orthodontist gaat om de tanden mooi in een boog te plaatsen, kan het zijn dat deze merkt dat er een onevenwichtige of onvoldoende groei is van boven- en/of onderkaak.
Dit probleem kan met een klassieke orthodontische behandeling (verplaatsing van tanden) niet verholpen worden. Hiervoor is een samenwerking tussen orthodontist en kaakchirurg vereist en dit wordt dan een gecombineerd orthodontisch-orthognatisch behandelingsplan genoemd.

Dit betekent dat in een eerste fase een orthodontische behandeling wordt opgestart waarbij beide tandbogen mooi gealigneerd worden (de tanden mooi naast elkaar). Deze fase neemt gewoonlijk 1,5 jaar in beslag. Dan zal een kaakcorrectie uitgevoerd worden zodat het evenwicht tussen boven- en onderkaak wordt hersteld. Dit is een ingreep onder volledige verdoving waarvoor men 1 nacht in het ziekenhuis moet verblijven. Dit is een functionele operatie. Je wordt dan 6 weken opgevolgd door de chirurg waarna de orthodontist terug kan starten met de afwerking van de orthodontische behandeling. Deze laatste fase duurt meestal nog ongeveer 6 maanden.

Transpalatinale Distractie (TPD)

Als de bovenkaak te smal is ten opzichte van de onderkaak en hierdoor een kruisbeet (de tanden van de onderkaak komen buiten de tanden van de bovenkaak te staan) ontstaat, dan zal de behandelende orthodontist ook met de kaakchirurg moeten samenwerken als de groeispurt reeds voorbij is (na de leeftijd van 13 jaar). De groeinaden van de schedel zijn dan al dicht en tandafgesteunde apparaten kunnen dan niet meer de nodige breedte garanderen.

Bij een transpalatinale distractie wordt de bovenkaak losgemaakt in een horizontale richting en ook verticaal tussen de voorste grote snijtanden. Een trommeltje wordt dan aangebracht tussen 2 plaatjes op het verhemelte. Deze ingreep wordt tevens verricht onder algemene narcose in het dagziekenhuis. Na 1 week zal het trommeltje op het verhemelte geactiveerd worden. Dit betekent dat je dagelijks 1 cijfer moet draaien in wijzerzin en er bijgevolg ruimte gaat ontstaan tussen de voorste centrale snijtanden. Na 1 week tot 10 dagen wordt het trommeltje geblokkeerd. Dit blijft nog 3 maanden aanwezig zodat de breedte gegarandeerd blijft. Hierna kan de orthodontische behandeling starten.

Botankers

Wanneer de onderkaak relatief teveel naar voor staat t.o.v. de bovenkaak (of de bovenkaak te weinig ontwikkeld is), kan de kaakchirurg 2 plaatjes aanbrengen achteraan t.h.v. de bovenkaak en vooraan (t.h.v. de hoektanden) in de onderkaak. Aan deze plaatjes hangt een haakje waaraan de patiënt elastieken kan hangen. Door deze elastiektractie wordt de groei van de bovenkaak naar voor gestimuleerd en de groei van de onderkaak geremd. De ideale leeftijd om dit te plaatsen is tijdens de groei, rond de leeftijd van 10-11 jaar.

Deze ingreep wordt dan meestal onder algemene verdoving uitgevoerd in het dagziekenhuis. Een botanker kan ook individueel orthodontisch gebruikt worden als anker om tanden te verplaatsen. Dit kan ook geplaatst worden onder lokale verdoving. Na de orthodontische behandeling worden ze terug verwijderd onder lokale verdoving.

Obstructief Slaapapneusyndroom (OSAS)

Een obstructief slaapapneusyndroom is een veel voorkomende slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en herhaaldelijke obstructies van de bovenste luchtweg (5 keer per uur een ademhalingstilstand). Dit leidt tot intense vermoeidheid overdag. De diagnose hiervan wordt gesteld in het slaapcentrum op de dienst pneumologie, aan de hand van een slaaponderzoek of polysomnografie (PSG). Deze aandoening kan op 2 manieren verholpen worden:

  1. Mandibulair repositieapparaat (MRA) — Met een mandibulair repositieapparaat wordt de onderkaak naar voor gehouden tijdens de slaap, waardoor de patiënt minder zal snurken en het aantal apneus zal verminderen. Dit apparaat wordt op maat gemaakt en individueel aangepast. aan de patiënt.
  2. Kaakcorrectie — 
Bij bepaalde patiënten kan een groeistoornis van de onderkaak aan de oorsprong van het OSAS-probleem liggen. Dit kan tijdens een kaakcorrectie rechtgezet worden.
LEES MEER