Wijsheidstanden

BehandelingenKaakchirurgische Ingrepen → Wijsheidstanden

Wijsheidstanden kunnen voor ernstige problemen en pijn zorgen, ze willen bijvoorbeeld doorbreken maar de plaats is er niet, of ze duwen andere tanden weg. Rond zestien jaar is het gebit volgroeid, op de wijsheidstanden na. Dit is vaak ook het beste moment om met een eenvoudige radiografie het mogelijke risico te bekijken en optioneel de wijsheidstanden te laten verwijderen. Ze kunnen zowel onder lokale verdoving als onder algemene verdoving verwijderd worden.

REDENEN

De meest voorkomende redenen om uw wijsheidstanden te laten trekken, zijn:

 1. Onherstelbaar tandbederf (cariës).
 2. Onherstelbare ontsteking van de weefsels rondom de tand (parodontitis).
 3. Onherstelbare zenuwkanaal problemen.
 4. Ingewikkelde breuken van de tand of kies/wortelrest.
 5. Terugkerende abcessen.
 6. Scheefstand van de tand.
 7. Wijsheidstand blijft geheel of gedeeltelijk onder het tandvlees zitten, waardoor hij moeilijk te poetsen is en er gaatjes, ontstekingen en soms abcessen ontstaan.
 8. Door de druk kan scheefstand van de overige tanden optreden.
 9. Bij onvoldoende ruimte in de bovenkaak zal een wijsheidstand vaak in de richting van de wang in plaats van achter de laatste tand doorbreken. Daar is hij moeilijk te poetsen en veroorzaakt hij bijtwonden in de wang.
 10. Bij onvoldoende ruimte in de onderkaak zal de wijsheidstand schuin naar voor groeien en daardoor botsen tegen de wortels van de voorliggende tand.

Op basis van overzichtsröntgenfoto (OPG) zal de chirurg of tandarts dan ook beslissen of een extractie van uw wijsheidstanden nodig is.

VOORBEREIDING
 1. Bij een lokale verdoving moet u niet nuchter zijn, indien u gekozen hebt voor sedatie of volledige verdoving moet u wel nuchter zijn.
 2. Poets uw tanden zo goed mogelijk vooraf. Dit vermindert de hinder achteraf en verkort de genezingstijd.
 3. U start met 1 pilletje Azithromycine, 1 dag voor de ingreep. De dag zelf neemt u het tweede pilletje, ’s anderendaags het derde.
DE INGREEP
 1. Bij wijsheidstanden wordt het tandvlees over de ingesloten tand ingesneden en losgemaakt.
 2. Vaak ligt de tand voor een deel in het bot begraven, dan neemt de chirurg met een boortje een beetje van dat bot weg zodat de tand er vlot uit kan.
 3. Het boortje wordt met een serum gekoeld dat erg zout smaakt. Het koelwater en speeksel worden voortdurend met een zuiger weggezogen.
 4. Zodra er voldoende ruimte is, wordt de tand los gehaald en weg genomen.
 5. Als de tand weg is, wordt het ontstekingsweefsel dat altijd rondom een ingesloten tand zit, weggenomen. De wonde wordt gespoeld.
 6. Het tandvlees wordt tenslotte met twee draadjes terug op zijn plaats vastgelegd.
WAT MAG U VERWACHTEN
 1. Neem pijnstillers vóór de verdoving uitgewerkt is en wacht niet tot de pijn optreedt.
 2. De eerste 12 à 24 uur is nabloeden mogelijk. Houd ijskompressen tegen uw wang gedurende minstens zes uur na de ingreep.
 3. Na de ingreep zal de wang aan de geopereerde zijde opzwellen. Deze zwelling is maximaal op de 2de dag en zal vanaf de 4de dag geleidelijk afnemen.
 4. Mondhygiëne is zowel voor als na de ingreep erg belangrijk om infecties te voorkomen. Volg nauwgezet de instructies.
 5. De draadjes lossen uit zichzelf op na een tiental dagen, maar als ze veel hinder veroorzaken, kan de tandarts ze er al na een week uithalen.
MOGELIJKE COMPLICATIES

Hoewel het verwijderen van wijsheidstanden een van de meest voorkomende ingrepen is, kunnen er toch complicaties optreden. Plotse hevige pijn na de vierde of vijfde dag wijst vaak op een infectie. Nabloeding blijft aanhouden, ondanks de genomen maatregelen. Neem dan onmiddellijk contact op met dienst MKA via 03 443 37 30 tijdens de kantooruren, na de kantooruren met de dienst spoedgevallen via 03 443 30 11.

KEER TERUG NAAR HET OVERZICHT