Neus

BehandelingenEsthetische Ingrepen → Neus

NEUSBRUGCORRECTIE

Hierbij wordt de profiellijn van de neus gecorrigeerd. Deze ingreep kan steeds volgens de gesloten methode uitgevoerd worden, zo zullen er geen littekens zichtbaar zijn.

NEUSTIPCORRECTIE

Hierbij wordt het kraakbeen van de tip en de zijkanten van de neus aangepakt. Dit om niet alleen het zijaanzicht te verbeteren, maar ook het vooraanzicht van de neus. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt dit gedaan via een sneetje aan de onderkant van de neus (open methode).

NEUSVLEUGELS

Indien er een  inkorting of versmalling van de neusvleugels vereist is, worden de neusvleugels aangepakt via een sneetje aan de buitenkant. Dit vlak voor de neus-lipplooi zodat een litteken minimaal is.

COLUMELLACORRECTIE

Het is niet altijd mogelijk de onderkant van de neus (columella) omhoog te brengen zonder daarmee het vooraanzicht te benadelen. Verfijnde correcties kunnen gedaan worden via een beperkte insnede.

TUSSENSCHOT

In geval van asymmetrie en/of ademhalingsproblemen is het aangewezen om het tussenschot te behandelen. De indicatiestelling en techniek is zeer belangrijk om het resultaat met voldoende zekerheid te kunnen inschatten. Het belang van een goede ademhaling is groot, dus dit aspect verdient de nodige zorg en aandacht. Het is niet altijd mogelijk om aan de esthetische wensen van een patiënt te voldoen zonder nadeel voor de ademhalingsfunctie. Goed overleg voor de operatie is hieromtrent essentieel.

KEER TERUG NAAR HET OVERZICHT