Huisregels

Annulatie esthetische behandeling

Bij verzuim van een geplande esthetische behandeling wordt een bedrag van 50 procent van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.

Face Ahead brengt bij de patiënt minimaal 75 euro in rekening als:

– de behandelingsafspraak 2 werkdagen of korter van tevoren wordt geannuleerd,

– de patiënt niet op de geplande afspraak verschijnt.

Annulatie ingreep

Indien u de door Face Ahead geplande operatie binnen een termijn van 10 (tien) werk dagen vóór de operatiedatum annuleert zijn wij genoodzaakt de kosten, te weten het gehele bedrag van de operatie, bij u in rekening te brengen. Indien u om dringende reden uw operatie binnen het genoemde termijn van 14 dagen moet annuleren, zullen wij 50% van het reeds door u betaalde bedrag aan u terugbetalen.

U dient dan wel op het eerste verzoek van de dokter een bewijsstuk van de dringende reden te overleggen.

Als dringende reden hanteren wij:

– Wanneer er medisch kan worden aangetoond dat u redelijkerwijs niet in staat bent de geplande ingreep te ondergaan;

– Bij overlijden van een partner of familielid tot en met de tweede graad;