Aangezichts-afwijkingen

Schisis

Schisis - Grieks voor spleet - is een aangeboren afwijking van het aangezicht, die zich kenmerkt door een spleet of groef in bovenlip, kaak en/of gehemelte. De spleet kan zich beperken tot de bovenlip, maar kan ook doorlopen in de bovenkaak, en in de ernstigste gevallen in het hele gehemelte tot en met de huig. Ook een splijting van alleen het gehemelte of zelfs alleen maar van de huig komt voor.

Het gezicht van een baby vormt zich in de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Wanneer deze ontwikkeling wordt verstoord, kan een schisis ontstaan. Waardoor zo'n verstoring ontstaat, weten we niet precies. Een schisis komt voor bij 2 op de 1.000 baby’s en we zien het vaker bij jongens dan bij meisjes.

SYMPTOMEN
  1. Problemen met de voeding en groei omdat de baby niet goed kan zuigen
  2. Tandheelkundige problemen
  3. Problemen met de uitspraak
  4. Psychologische impact

De behandeling van een kind met een aangeboren aangezichtsafwijking kan kort na de geboorte al beginnen. Ons erkend schisis-team bekijkt samen met u de meest optimale en logische opeenvolging van de verschillende stappen in de behandeling van uw kind. Het eindresultaat van de operaties is pas duidelijk te zien wanneer uw kind volgroeid is, dat varieert tussen 16 en 20 jaar. Tot die tijd blijft uw kind bij de arts onder controle.